Simon Tourist

Nabízíme Vám kvalitní zájezdy už 28 let

IZRAEL

IZRAEL ***

Termín: út 2. října 2018 – út 9. října 2018 (8 dní)

Doprava: transport/airplane.png letecká – z Praha - Ruzyně, letiště Václava Havla

Stravování: polopenze

od 24 500 Kč

Termín je vyprodán
Objednat

IZRAEL

POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD: Tel Aviv - Betlém - Hebron - Arad - Mrtvé moře - Caesarea - Megido - Beit Shean - Jardenit - Tabgha - Mensa Christi - Kafarnaum - Tiberias - Wáda Quelt - Nabi Musa - Džebel Karantal - Jericho - Jeruzalém...

 

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:

1/ Út 02.10. - Út 09.10.2018       24.500,- Kč

 

PROGRAM ZÁJEZDU: 

1. den: Večer odlet z Prahy do Izraele.

2. den: Časně ráno přílet do TEL AVIVU. Transfer na ubytování v BETLÉMĚ. Odpočinek na pokojích. Po pozdní snídani prohlídka města (chrám Narození Páně, stálá expozice jesliček, Mléčné jeskyně  - místo kam se Svatá rodina uchýlila před útěkem do Egypta...). Nocleh. 

3. den: V případě stabilní politické situace přejezd na západní břeh Jordánu, do HEBRONU s hrobkami praotce Abraháma, jeho ženy Sáry i synů Izáka a Jákoba (patriarchů Starého zákona uctívaných rovněž islámským náboženstvím). Alternativně návštěva vykopávek starověkého biblického města Bersabé na okraji Negevské pouště a také pozůstatků antického města v ARADU. Odpočinek a koupání v letovisku En Boqeq ležícím na břehu MRTVÉHO MOŘE. Návrat na ubytování.

4. den: Návštěva archeologického areálu CAESAREA s úchvatnými pozůstatky města, které se později stalo sídlem římského místodržícího a působištěm známých apoštolů Petra, Filipa a Pavla. MEGIDO (UNESCO) - prohlídka jedné z nejvýznamnějších archeologických lokalit spojované s Armagedonem (ruiny obytných domů s unikátním, 30 m dlouhým podzemním tunelem). Návštěva Jaffy - starobylé přístavní čtvrti TEL AVIVU. Cca 2 hod. pauza u Středozemního moře (koupání). Návrat na ubytování. 

5. den: Celodenní prohlídka JERUZALÉMU, kde si přítomnost podává ruku s minulostí: Olivová hora - nádherná vyhlídka na město, chrám Dominus Flevit, Getsemanská zahrada. Procházka uličkami Starého města: Lví brána; chrám sv. Anny; torzo Antoniovy pevnosti; chrám Odsouzení Páně; křížová cesta, kterou Kristus kráčel při svém odsouzení; vrch Golgota - místo ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista; Zeď nářků - jediný pozůstatek prvního chrámu židů, nejposvátnější místo s tisíci modlitbami a přáníčky popsanými papírky vloženými do spár;  hora Sion s hrobem krále Davida, Coenaculem (místo poslední večeře Páně) a bazilikou zesnutí Panny Marie. Návrat na ubytování.

6. den: Prohlídka zbytků dávného města BEIT SHEAN, jehož historie se začala psát před 5 000 lety (římské lázně vyzdobené mozaikou, divadlo s kapacitou 6 000 míst, bazilika…).  Program v oblasti GALILEJSKÉHO JEZERA: JARDENIT - poutní místo poblíž řeky Jordán; vesnice TABGHA s bazilikou Nasycení zástupů, kde Ježíš údajně pěti chleby a 2 rybami nakrmil 5 000 lidí; MENSA CHRISTI - místo ustanovení apoštola Pavla za hlavu prvotní církve; bývalá rybářská vesnice KAFARNAUM - působiště Ježíše Krista a místo uskutečnění mnoha zázračných uzdravení (pozůstatky synagogy, moderní kostel sv. Petra); plavba po jezeře; procházka letoviskem TIBERIAS. Návrat na ubytování.

7. den: Zastávka na vyhlídce do hlubokého kaňonu WÁDI QUELT. Návštěva hrobu proroka Mojžíše v NABI MUSA, mešitě vybudované v tradičním arabském stylu uprostřed Judské pouště. Výlet lanovkou do pravoslavného kláštera DŽEBEL KARANTAL, který je jako vlaštovčí hnízdo přilepen ke stěně hory, jež se stala místem trojnásobného pokušení Ježíše.  Prohlídka JERICHA, nejstaršího a nejníže položeného města na světě rozprostřeného 260 m pod hladinou moře. Přejezd do osady El Khalia - cca 3 hod. koupání v MRTVÉM MOŘI. Návrat na ubytování.  

8. den: Návštěva HERODIA - pevnosti krále Heroda s dvojitým opevněním uvnitř jícnu uměle navýšeného kopce. Transfer na letiště. Večer přílet do Prahy.

           

CENA ZAHRNUJE:

- letenku Praha - Tel Aviv - Praha

- letištní a bezpečnostní taxy včetně poplatku za odbavené zavazadlo

- dopravu klimatizovaným autokarem

- 7x ubytování v hotelu (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením)

- 7x snídani, 6x večeři, 1x oběd

- služby průvodce

- pojištění CK proti úpadku

 

CENA NEZAHRNUJE:

- komplexní  pojištění = 34,- Kč/den (pojištění léčebných výloh v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 25.000,- Kč)

- doporučená částka na vstupné a spropitné: cca 100,- USD

 

SLEVY A PŘÍPLATKY:

- sleva FIRST MINUTE při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2018) = -700,- Kč

- sleva FIRST MINUTE při platbě 30% zálohy (akce platí do 28.2.2018) = -500,- Kč

- komplexní pojištění = 272,- Kč

- 1-lůžkový pokoj = 3.500,- Kč

 

Garant zájezdu: CK MAMUT TOUR


Věděli jste, že na tento zájezd můžete využít poukázky SODEXO a ACCOR?

Termíny:

02. 10. – 09. 10. 2018 8 dní Polopenze Letecká vyprodáno od 24 500 Kč Objednat