UZBEKISTÁN

last-minute-trip.png UZBEKISTÁN ****

Termín: út 22. května 2018 – st 30. května 2018 (9 dní)

Doprava: transport/airplane.png letecká – z Praha - Ruzyně, letiště Václava Havla

Stravování: polopenze

last-minute-trip.png od 34 500 Kč

35 900 Kč

UZBEKISTÁN

POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD: Taškent - Samarkand - Rabat Malik - Buchara - Kyzyl Kum - Chiva..

 

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:

1/ Út 22.05. - St 30.05.2018     35.900,- Kč  LM cena 34.500,- Kč

 

PROGRAM ZÁJEZDU:

1.den: V poledních hodinách odlet z Prahy přes Moskvu do Uzbekistánu.

2.den: Přílet do TAŠKENTU brzy ráno. Transfer do hotelu. Odpočinek na pokojích. Po pozdější snídani prohlídka nejzajímavějších pamětihodností uzbecké metropole: Muslimské centrum Khast Imom s Páteční mešitou Hazroti Imom a velkolepou Barak Khánovou medresou, mauzoleum Kafal Šašího, náměstí Nezávislosti s budovou vlády, senátu a mnoha fontánami, Muzeum užitého umění, rušný Chorsu Bazar ukrytý pod gigantickou modrou kopulí, památník obětem zemětřesení z r. 1966, projížďka jediným funkčním metrem ve střední Asii… Návrat na ubytování.

3.den: Dvouhodinový přejezd rychlovlakem do bájného SAMARKANDU, přezdívaného "město modrých paláců". Během prohlídky uvidíte náměstí Registran a mauzoleum Gur Emir s hrobkou velkého Tamerlána. Chybět nebude návštěva grandiózní mešity Bibi Khanum s charakteristickými modrými kopulemi, architektonického komplexu "Šachi Zinda", Ulughbekovy observatoře... Možnost nákupů v orientální tržnici "Siyob bazar" překypující nejrůznějšími druhy komodit. Nocleh.

4.den: Dokončení prohlídky SAMARKANDU. Návštěva muzea Afrosiyab ilustrujícího dějiny města od dob Alexandra Velikého až po nedávnou minulost a mauzolea proroka Daniela situovaného na veleposvátném místě a to nejen pro muslimy, ale i křesťany a židy. Přejezd do vesnice KONIGIL, kde se stále papír vyrábí prastarým způsobem z moruše. Návrat na ubytování.

5.den: Přesun autokarem do Buchary. Zastávka v karavaseraj RABAT MALIK, bývalém letním sídle dynastie Karachanovců s dochovanými zbytky vstupní brány a půdorysů budov. Prohlídka BUCHARY (UNESCO) - fascinujícího města, které kdysi bývalo významným obchodním centrem na tzv. Hedvábné stezce (unikátní vodojem Lyabi Hauz obklopený 400 let starými morušemi, okouzlující medresa Čor Minor, nejvyšší minaret Kalján, tradiční uzbecký bazar s orientálním zbožím...). Nocleh.

6.den: Pokračování v prohlídce BUCHARY: pevnost Ark - sídlo bucharských emírů, symbol vznešenosti a moci; nejkrásnější mešita města - Bolo Hau; zdobná mauzolea Ismaila Samaního a Česme Ajúba... Několik kilometrů severně od centra návštěva paláce Sitorai Makhi Khosa, známého spíše jako Letní palác emíra. Tento "palác měsíce a hvězd", byl vybudován v roce 1911 pro posledního bucharského emíra Saida Alimchána. Na závěr dne prohlídka mauzolea sv. Bakhouddina, důležitého místa pro muslimy, kteří se zde modlí za uzdravení a splnění svých přání. Návrat na ubytování.

7.den: Celodenní přejezd pouští KYZYL-KUM ve stopách dávných karavan putujících Hedvábnou stezkou. Cestou zastávky s panoramatickými výhledy na poušť, která tvoří téměř 60% rozlohy Uzbekistánu a krajinu podél řeky Amu Darya. Ubytování v Chivě.

8.den: Prohlídka CHIVY (UNESCO) - památkového klenotu Střední Asie: vnitřní město Ičan-Kala, medresa chána Muhammeda Amina s minaretem Kalta Minor, mauzoleum Pahlavána Mahmúda a mešita Juma s ojedinělou možností vystoupat na minaret, palác Tosh-Khowli (Harém).... Vyhlídka na staré město z pevnosti Kunya Ark z 12. stol., která sloužila jako chánův palác. Odpoledne transfer na letiště do Urgenče. Přelet do Taškentu. Ubytování.

9.den: Odlet z Taškentu v brzkých ranních hodinách. Přílet do Prahy přes Moskvu v poledních hodinách.

 

 

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:

- letenku Praha - Taškent - Praha a Urgenč - Taškent

- letištní a bezpečnostní taxy včetně poplatku za odbavené zavazadlo

- dopravu klimatizovaným autokarem

- jízdenku rychlovlakem

- 7x ubytování v hotelu**** (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením)

- 7x polopenzi

- českého a místního průvodce

- vstupné dle programu

- pojištění CK proti úpadku

 

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE:

- komplexní pojištění: 88,- Kč/den (pojištění léčebných výloh v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 50.000,- Kč)

- vízum do Uzbekistánu

- "spropitné" cca 15€

 

 

SLEVY A PŘÍPLATKY:

- sleva FIRST MINUTE při platbě 30% zálohy (akce platí do 31.1.2018) = -800,- Kč

- sleva FIRST MINUTE při platbě 30% zálohy (akce platí do 28.2.2018) = -500,- Kč

- 1-lůžkový pokoj = 4.800,- Kč

- vízum do Uzbekistánu = 2.500,- Kč

- komplexní pojištění = 792,- Kč

 

Garant zájezdu: CK MAMUT TOUR


Věděli jste, že na tento zájezd můžete využít poukázky SODEXO a ACCOR?

Termíny:

22. 05. – 30. 05. 2018 9 dní Polopenze Letecká last-minute-trip.png od 34 500 Kč Objednat