Simon Tourist

Nabízíme Vám kvalitní zájezdy už 33 let

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace

MEXIKO – Velký okruh 2022

MEXIKO – Velký okruh 2022 ****

Termín: út 8. listopadu 2022 – po 21. listopadu 2022 (14 dní)

Doprava: transport/airplane.png letecká – z Letiště Václava Havla Praha

Stravování: polopenze

od 72 980 Kč

Termín je vyprodán
Objednat

MEXIKO - Velký okruh 2022

 

Poznávací zájezd po největších krásách Mexika: CANCUN, TULUM, CENOTE AZUL, BACALAR, KOHUNLICH, XPUJIL, PALENQUE, CAMPECHE , UXMAL, MÉRIDA, IZAMAL, CHICHÉN ITZÁ, TEOTIHUACÁN, Mexico-City - BAZILIKA GUADALUPE, XOHIMILCO, COYOACÁN, MUZEUM ANTROPOLOGIE.  Pobyt u Karibského moře s možností mnoha výletů a se službami all inclusive.

 

 

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU: 

1/ Út 08.11.  -  Po 21.11.2022      72.980,- Kč  = vyprodáno       

 

 

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den: PRAHA – PAŘÍŽ - CANCUN

Odlet z Prahy v cca 06.30 hod., přestup v Paříže a odtud ve 14.35 hod. odlet do Cancúnu. Přílet v cca 19.45 hod. Krátký přejezd do hotelu****, zde ubytování 2 noci - all inclusive v Cancún Bay Resort.

  

Cancún - panorama                                      Cancún Bay Resort                          Cancún Bay Resort

 

2. den:  CANCUN (AI) All inclusive. Volný den, koupání odpočinek.

Fakultativně Isla Contoy a Isla Mujeres. Isla Contoy je přírodní národní park; kde můžete spatřit tisíce druhů ptáků a tři druhy želv, které zde snáší svá vajíčka. Na tomto ostrově se slévají vody Karibského moře a Mexického zálivu. Prozkoumáte palmové háje a mangrovníky. Budete pozorovat kormorány, suly, racky a plameňáky ve volné přírodě a během odpočinku na divokých plážích si můžete zaplavat s rejnoky. Můžete zde plavat i šnorchlovat v místě, kde začíná druhý největší bariérový útes na světě. Poté zamíříte na krásný Isla Mujeres, ostrov vyznačující se kouzlem svých pláží a řemeslného trhu, ideální místo odnést si domů ty nejlepší suvenýry z mexického Karibiku. Fakultativně 110 USD + 20 USD (10 + 10) taxy placené při vstupu na ostrovy.

Doporučujeme!

Pláže jsou vždy největším lákadlem dovolené na Yucatánu.  Pozor: Kvůli globálnímu oteplování zažívá Yucatán příliv nezměrného množství mořských řas, které mohou na plážích setrvat týden, ale i dva měsíce. Nedá se určit, kdy přesně připlují a pokud zrovna jsou, tak trochu kazí celý zážitek z jinak dokonale bílých pláží.

  

Isla Contoy                                         Isla Contoy                                             Isla Mujeres

 

3. den:  CANCUN – TULUM – CENOTE AZUL – BACALAR (celkem 360 km)

Ranní odjezd z Cancúnu. Po cca. 2 hod. jízdy návštěva Tulumu (UNESCO) . Toto archeologické naleziště leží na pobřeží, na útesu s výhledem na tyrkysové Karibské moře. Starobylé opevněné město bylo poprvé osídleno téměř před 1500 lety. Přejezd do Cenote Azul, který se nachází 40 kilometrů od Tulumu. Jedná se o otevřené cenote s hloubkou více než 90 metrů a délkou 360 metrů s různými skalními útvary. Navečer ubytování v hotelu Rancho EncantadoBacalaru u nádherné Bacalarské laguny. Večeře v hotelu. 

  

Tulum                                              Tulum - Chrám boha větru                Tulum - Chrám boha větru

  

 Tulum - Chrám boha větru              Cenote Azul                                       Bacalar - laguna

 

4. den:  BACALAR – KOHUNLICH – XPUJIL (cca 150 km)

Snídaně v hotelu. Ráno odjezd do Kohunlichu. Prohlídka archeologického areálu s fascinujícími obřími kamennými maskami, chrámy a pyramidami. Pozdě odpoledne/podvečer příjezd do archeologického areálu Xpujil. Prohlídka mayského chrámu se třemi malými pyramidami.
Transfer do hotelu*** Maya Balam Večeře v hotelu.

  

Kohunlich                                          Kohunlich                                          Xpujil

 

5. den:  XPUJIL – BECAN – CHICANNA – PALENQUE (370 km)

Snídaně v hotelu. Ranní krátký přejezd do Becánu (8 km). Prohlídka zdejších pyramid a chrámů. O pouhé 2 km  dále návštěva Chicanny s úžasnou pyramidou. Dlouhý přejezd do Palenque. Ubytování a večeře v hotelu**** Nututun

  

Becán                                               Becán                                               Chicanna

 

6. den: PALENQUE – CAMPECHE

Snídaně v hotelu. Hluboko v džungli mexického státu Chiapas se na okraji nízkých kopců ukrývají pozůstatky dávného mayského města Palenque. Jde o jednu z nejmystičtějších mayských archeologických lokalit. Díky pralesnímu prostředí, které ho obklopuje, působí město tajemně a impozantně. Nejdůležitější dochované objekty jsou označovány jako Central Palenque, patří k nim Chrám slunce, Chrám nápisů, Palác a Chrám XIV. Stojí zde také mnoho menších chrámů, které jsou také bohatě zdobeny skulpturami a kamennými reliéfy. V okolní neproniknutelné džungli se stále ještě nachází mnoho objektů, které čekají na své odkrytí. Atmosféra je zde proto opravdu tajemná. Odpoledne přejezd do Campeche na ubytování. Večerní procházka městem se spoustou historických domů, kostelů, obklopených pevnostními zdmi a obrannými věžemi. Večeře v hotelu**** Plaza Campeche

  

              Palenque                                    Palenque                                            Palenque

 

7.den: CAMPECHE – UXMAL – MÉRIDA

Snídaně v hotelu. Odjezd do Uxmalu, jednoho z nejdůležitějších měst na Yucatanu a v době své největší slávy mezi 600 - 1000 n.l. v něm žilo až 25 000 obyvatel. Uxmal znamená v mayštině "třikrát postavený" a zřejmě odkazuje na skutečnost, že hlavní pyramida ve městě byla několikrát přestavována. Do dnešních dnů se našlo pět menších pyramid uvnitř té velké. Nejvyšší stavba v Uxmalu se jmenuje Pyramida kouzelníka, měří 35 metrů a má elipsovou základnu. Na vrcholu pyramidy je chrám, formovaný do obrovské podobizny boha deště Chaka. Jednou z nejpozoruhodnějších staveb Uxmalu je Quadrangulo de las Monjas neboli Čtyřhran jeptišek. Palác guvernéra - nádherná stavba, která je mnoha odborníky považovaná za vůbec nejkrásnější stavbu tzv. puuckého stylu. Před palácem je umístěn dvouhlavý Jaguáří trůn, odkud panovník sledoval Venuši v podobě jitřenky. Rozhodně doporučujeme výstup na 32 metrů vysokou Velkou pyramidu, ze které je skvostný pohled směrem na Pyramidu kouzelníka, dále můžete obdivovat zbytky Holubího domu a Hřiště na pelotu.  Přejezd do Meridy (díky obchodu se sisalem - města s nejvyšším počtem milionářů na počet obyvatel). Prohlídka bílého města se známou Montejo Avenue, oltářem vlasti, hlavním náměstím, s nejstarší katedrálou na americkém kontinentě a Palácem vlády. Vycházka v koloniálním historickém centru města, návštěva katedrály. Ubytování, večeře, nocleh.

  

Uxmal - pohled na celý areál                       Pyramida kouzelníka                         Pyramida kouzelníka

  

Pyramida kouzelníka + Čtyřhran jeptišek      Holubí dům                                Mérida - Palác vlády

 

8.den:  MÉRIDA – IZAMAL - CHICHÉN ITZÁ – VALLADOLID - CANCÚN

Snídaně v hotelu. Ranní odjezd z Méridy do Cancúnu. Návštěva Izamalu - koloniálního města,  založeného v první polovině 16. stol. na pozůstatcích starověkého mayského města. Toto místo je známé jako „Město tří kultur“, protože spojuje rysy jeho prehispánské minulosti, koloniálního období a současnosti. Přejezd do Chichén Itza, nejvýznamnějšího mayského místa v Mexiku, prohlášeného za světové dědictví UNESCO a jedno z novodobých 7 divů světa. Na místě je k vidění Observatoř,  kde se můžete přesvědčit o pokročilých astronomických znalostech tehdejšího obyvatelstva. Navštívíme pyramidu známou jako "hrad" nebo chrám Kukulcan, Míčové hřiště, chrám Skull, Plošinu orlů a jaguárů, Skupinu Tisíce sloupů, chrám válečníků, náměstí a posvátné studny. Přejezd do Cancúnu. Nocleh a večeře v hotelu**** Cancún Bay Resort

  

Chichén-Itzá - Observatoř Caracol               Chrám Kukulcan                               bůh deště Chac Moll

  

Chichén-Itzá - Chrám válečníků              Cenote nedaleko Chichén - Itzá                 Izamal

 

9. den: CANCÚN all-inclusive

Volný program, koupání, odpočinek.

 

            Cancún                                                      Cancún

 

10. den:  CANCÚN – přelet do MEXICO CITY

Snídaně v hotelu. Transfer na letiště v Cancúnu, přelet do Mexico City. Přílet a transfer do hotelu**** Regente Večeře podávaná v hotelu.

 

11. den:  TEOTIHUACÁN – BAZILIKA GUADALUPE

Snídaně v hotelu. Přejezd na náměstí 3-Cultures Square s předhispánskými ruinami Tlatelolco, koloniálním kostelem sv. Jakuba. Zastávka u jedné z nejvýznamnějších náboženských památek Latinské Ameriky: svatyně Panny Marie Guadalupské na severovýchodním cípu Mexico City, poutního místa, které každý rok navštíví několik miliónů poutníků z celé latinské Ameriky. Prohlédneme si Starou a Novou baziliku, Tepeyac Hill, Capilla de Indios. Přejezd do vesnice Teotihuacán asi 60 kilometrů severovýchodně od hlavního města. Navštívíme zde nejpůsobivější archeologické naleziště středohoří: Teotihuacán (UNESCO).  Ústřední osou archeologického areálu, který býval zároveň náboženským a správním centrem města, je Calzada de los Muertos (Cesta mrtvých) - 2 kilometry dlouhá výstavní starověká avenue lemovaná zbytky šlechtických a kněžských paláců, chrámů a pyramid. Na jednom jejím konci stojí chrám Quetzalcóatla s kamennými zpodobeními tohoto boha - Opeřeného hada, na druhém Pyramida Měsíce a dále pak majestátní Pyramida Slunce. Poté návrat do Mexico City. Večeře v hotelu.

  

Teotihuacan - Cesta mrtvých                    Teotihuacan Pyramida Měsíce          Pyramida Slunce (v dáli vlevo)

 

12. den:  MEXICO CITYXOHIMILCO - COYOACÁN

Snídaně v hotelu. Navštívíme historické centrum Mexico-City (UNESCO světové kulturní dědictví) s hlavním náměstím Zócalo, Národním palácem s nástěnnými malbami Diega Rivery (životní druh Fridy Kahlo) v Národním paláci. ( V případě, pobytu prezidenta Mexika v Národním paláci, je vstup v tomto čase zamezen). Dále si prohlédneme Metropolitní katedrálu a zvenku se podíváme na trosky bývalého aztéckého hlavního chrámu Temple Mayor. Poté přejezd na jih města do čtvrti Xohimilco na folklórní výlet lodí po původních kanálech vystavěných Aztéky. Přejezd do Coyoacánu, starého koloniálního města, které je nyní součástí jižní městské čtvrti hlavního města. Návrat do hotelu. Večeře.

  

Mexico-City, náměstí Zocalo                   Národní palác                                            Xohimilco
 
 

13. den:  MEXICO CITY – MUZEUM ANTROPOLOGIE - Odlet

Snídaně v hotelu. Uložení zavazadel na recepci hotelu. Návštěva jednoho z nejlepších světových muzeí - Muzeum antropologie. Sály v přízemí obsahují sbírky věnované předkolumbovskému Mexiku, v patře uvidíte, jak jednotlivé domorodé národy současného Mexika žijí dnes. V přízemí najdete celou plejádu prehispánských kultur, Olméky z oblasti Mexického zálivu počínaje, přes Teotihuacán, Zapotéky a Mixtéky z oblasti dnešního státu Oaxaca, Toltéky a Aztéky, až po Maye z poloostrova Yucatán. Návrat do hotelu, vyzvednutí zavazadel (v recepci) a transfer na letiště. V cca 21.55 hod. odlet přes Amsterdam do Prahy.

 

 Muzeum antropologie

 

14. den:  Přílet zpět do Prahy v cca 17.40 hod.

 

 

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:

- letenky Praha - Cancún, Cancún - Mexico-City, zpět Mexico-City - Praha

- všechny letištní a bezpečnostní taxy včetně poplatku za odbavené zavazadlo

- dopravu místním klimatizovaným autobusem

- 8x ubytování ve 2-lůž.pokoji s možností přistýlky v hotelech 3*** až 4**** s polopenzí

- 4x ubytování ve 2-lůž.pokoji s možností přistýlky v Cancúnu v hotelu 3,5**** all inclusive

- všechny popsané výlety včetně vstupů (kromě fakultativního), popsané výlety lodí (XOHIMILCO)

- spropitné pro nosiče zavazadel na hotelech

- služby českého průvodce, místního průvodce

- zákonné pojištění CK proti úpadku

 

 

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE:

- komplexní pojištění, tarif K5S7: 107,- Kč/os./den (pojištění léčebných výloh v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění zavazadel a pojištění storno-poplatku do 70.000,- Kč)

- připojištění pro případ Covid či jiné pandemie, tarif P: 52,- Kč/den (kryje náklady na ubytování /do 10tis. a náhradní dopravu /do 20tis. v souvislosti s umístěním do karantény, atd.)

- mexickou turistickou daň splatnou na letišti v Cancúnu a turistické a sanitární taxy státu Quintana Roo. Celkem cca 44 USD/os. (průvodce uhradí za skupinu, poté si v průběhu zájezdu od vás částku vybere).

- spropitné řidiči a místnímu průvodci (cca 30,- USD/os.)

- nápoje v hotelech (kromě snídaní a hotelu v Cancúnu-all inclusive), konzumaci obsahu minibarů na pokojích

 

 

SLEVY A PŘÍPLATKY:

- sleva LAST MINUTE = -3.000,- Kč/os.

- 1-lůžkový pokoj = 9.900,- Kč

- sleva pro osobu na přistýlce = -2.300,- Kč

- komplexní pojištění, tarif K5S7 = 1.498,- Kč/os.

- připojištění pro případ Covid či jiné pandemie, tarif P = 728,- Kč/os./zájezd

 

 

Předpokládané časy letů:

AF1583 08.11. PRG - CDG 06:30 - 08:20

AF650 08.11. CDG - CUN 14:35 - 19:45

KL686 20.11. MEX - AMS 21:55-15:05+1

KL1357 21.11. AMS - PRG 16:15-17:40

 

 

Organizátor zájezdu:

CK SIMON-TOURIST s.r.o.

 

 

Tento zájezd je možné částečně hradit prostřednictvím benefitních programů:
BenefitPlus, Edenred a Sodexo.
Platba přes tyto benefity se neslučuje s poskytnutou časovou (FM, LM) slevou.

Termíny:

08. 11. – 21. 11. 2022 14 dní Polopenze Letecká vyprodáno od 72 980 Kč Objednat