Simon Tourist

Nabízíme Vám kvalitní zájezdy už 29 let

MEXIKO – Velký okruh

MEXIKO – Velký okruh ****

Termín: st 23. října 2019 – st 6. listopadu 2019 (15 dní)

Doprava: transport/airplane.png letecká – z Praha - Ruzyně, letiště Václava Havla

Stravování: polopenze

od 71 990 Kč

Termín je vyprodán
Objednat

MEXIKO - Velký okruh

 

POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD po největších krásách Mexika: Teotihuacan, Mexico-City centrum, SVATYNĚ GUADALUPE, MUZEUM ANTROPOLOGIE, TULA, město Chiapa de Corzo, Canyon Sumidero, SAN JUAN CHAMULA, SAN CRISTOBAL, VODOPÁDY AGUA AZUL, PALENQUE, CAMPECHE, UXMAL, MÉRIDA, CHICHÉN ITZÁ, CANCÚN, fakultativně pak ještě TULUM a COBA. Zájezd zahrnuje prohlídku toho nejlepšího, co může Mexiko nabídnout. Termín je zvolen v době nejzajímavějších a nejbarevnějších svátků v Mexiku - dušiček. Cena zahrnuje všechny vstupy na popsané výlety včetně projížděk lodí v Mexico-City a kaňonu Sumidero. Pobyt u Karibského moře s možností mnoha výletů je se službami All Inclusive.

 

 

Termín a cena zájezdu:  

1/ St  23.10.  -  St  06.11.2019      71.990,- Kč   = VYPRODÁNO

 

                                                      

Program zájezdu:

1. den: PRAHA - MEXICO-CITY, TRANSFER DO HOTELU

Odlet z Prahy v cca 06:20 hod. s přestupem v Amsterdamu do Mexico-City. Transfer do hotelu. Večeře. Ubytování na 4 noci.

         

hotel Casa Blanca Mexico-City        hotel Casa Blanca - pokoj                  hotel Casa Blanca - restaurace

2. den: MEXICO CITY - PROCHÁZKA CENTREM - XOHIMILCO

Snídaně. Navštívíme centrum Mexico-City (UNESCO světové kulturní dědictví) s hlavním náměstím Zócalo, Národním palácem s nástěnnými malbami Diega Rivery (životní druh Fridy Kahlo) na Národním paláci. Dále si prohlédneme Metropolitní katedrálu a zvenku se podíváme na trosky bývalého aztéckého hlavního chrámu Temple Mayor. Poté přejezd na jih města do čtvrti Xohimilco na folklórní výlet lodí po původních kanálech vystavěných Aztéky. Během plavby tradiční pozdní oběd na palubě bárky. Nákup ve Walmartu - nejlevnější nákup nejen Tequily pouhých 15 min od hotelu. Návrat do hotelu. Nocleh.

    

Mexico-City, náměstí Zocalo             Mexico-City - Národní palác                             Mexico-City, Xohimilco

3. den: MEXICO CITY - SVATYNĚ GUADALUPE - PIRAMIDES TEOTIHUACAN

Snídaně. Přejezd z Mexico City do vesnice Teotihuacán asi 60 kilometrů severovýchodně od hlavního města. Navštívíme zde nejpůsobivější archeologické naleziště středohoří: Teotihuacán (UNESCO).  Ústřední osou archeologického areálu, který býval zároveň náboženským a správním centrem města, je Calzada de los Muertos (Cesta mrtvých) - 2 kilometry dlouhá výstavní starověká avenue lemovaná zbytky šlechtických a kněžských paláců, chrámů a pyramid. Na jednom jejím konci stojí chrám Quetzalcóatla s kamennými zpodobeními tohoto boha - Opeřeného hada, na druhém Pyramida Měsíce a dále pak majestátní Pyramida Slunce.  Oběd. Poté odjezd zpět do Mexico City. Cestou zastávka u jedné z nejvýznamnějších náboženských památek Latinské Ameriky: svatyně Panny Marie Guadalupské na severovýchodním cípu Mexico City, poutního místa, které každý rok navštíví několik miliónů poutníků z celé latinské Ameriky. Prohlédneme si Starou a Novou baziliku, Tepeyac Hill, Capilla de Indios. Návrat do hotelu. Nocleh.

   

Teotihuacan - Cesta mrtvých                 Teotihuacan - Pyramida Měsíce            Pyramida Slunce ( v dáli vlevo )

4. den: MEXICO CITY - TULA - MUZEUM ANTROPOLOGIE

Snídaně. Transfer do města TULA - prohlídka světoznámého centra Toltécké říše. Na místě naleznete tři chrámy ve tvaru zkosených pyramid, sloupce v podobě stylizovaných lidských postav a hlavně vysoké sochy, tzv. Atlanťany. Návrat do hlavního města, návštěva jednoho z nejlepších světových muzeí - Muzeum antropologie. Sály v přízemí obsahují sbírky věnované předkolumbovskému Mexiku, v patře uvidíte, jak jednotlivé domorodé národy současného Mexika žijí dnes. V přízemí najdete celou plejádu prehispánských kultur, Olméky z oblasti Mexického zálivu počínaje, přes Teotihuacán, Zapotéky a Mixtéky z oblasti dnešního státu Oaxaca, Toltéky a Aztéky, až po Maye z poloostrova Yucatán. Návrat do hotelu. Nocleh.

   

Tula                                                         Tula                                                             Muzeum Antropologie

5. den: Přelet Mexico-City  -  Tuxtla Gutierez - Chiapa de Corzo

Oproti minulým létům ušetření téměř 17 h přejezdu mezi hlavním městem a Tuxtlou. Krátký přejezd do Chiapa de Corzo - prohlídka města založeného v roce 1528. Původně zde bylo území Indiánů kmene Chiapa. Toto město je typické výrobou smaltovaných předmětů. Převažuje zde čistě koloniální architektura. Architektonickou perlou města je fontána na hlavním náměstí, která zpodobňuje španělskou korunu. Ubytování v hotelu. Večeře. Nocleh.

            

Chiapa de Corzo                                    Chiapa de Corzo                                                Chiapa de Corzo

6. den: CANYON SUMIDERO - SAN JUAN CHAMULA - SAN CRISTOBAL

Snídaně. Výlet lodí po řece Grijalva do kaňonu Sumidero, kde se tyčí skalnaté strmé stěny po obou stranách kaňonu do výšky přes 1.000 m. Nachází se zde mimořádná flóra i fauna včetně krokodýlů. Poté projížďka pokračuje návštěvou indiánských komunit San Juan Chamula a Zinacantán - typická místní města, kde si lidé dosud udržují své tradice včetně jazyka. Odpolední přejezd vysoko do hor do města San Cristóbal de las Casas. Uličky města nedovolují vjezd busů, proto Vaše zavazadla převezou nosiči zavazadel a Vy se projdete přes centrum města k příjemnému hotelu. Ubytování a večeře v hotelu.

      

Canyon Sumidero      Canyon Sumidero - pohled z lodi             Canyon Sumidero - o krokodýly není nouze

7. den: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - VODOPÁDY AGUA AZUL - PALENQUE

Snídaně.  Procházka po San Cristobal k busu. Přejezd směrem do Palenque. Cestou prohlídka tropického deštného pralesa s překrásnými vodopády Agua Azul, měnícími svoji charakteristickou barvu vody podle postavení slunce. Pozdě odpoledne příjezd do Palenque, ubytování a večeře v hotelu.

              

Aqua-Azul                   Aqua-Azul                    Misol-Ha                        San Cristobal de las Casas

8. den: PALENQUE - CAMPECHE

Snídaně. Hluboko v džungli mexického státu Chiapas se na okraji nízkých kopců ukrývají pozůstatky dávného mayského města Palenque. Jde o jednu z nejmystičtějších mayských archeologických lokalit. Díky pralesnímu prostředí, které ho obklopuje, působí město tajemně a impozantně. Nejdůležitější dochované objekty jsou označovány jako Central Palenque, patří k nim Chrám slunce, Chrám nápisů, Palác a Chrám XIV. Stojí zde také mnoho menších chrámů, které jsou také bohatě zdobeny skulpturami a kamennými reliéfy. V okolní neproniknutelné džungli se stále ještě nachází mnoho objektů, které čekají na své odkrytí. Atmosféra je zde proto opravdu tajemná. Přejezd poblíž krásného opevněného města Campeche. Kousek odtud se nachází úchvatný panoramatický výhled na Mexický záliv. Večeře v hotelu.

        

Bronislav Čížek ml před Chrámem nápisů          Central Palenque                 Chrám slunce

 

9. den: CAMPECHE - UXMAL - MÉRIDA

Snídaně. Ranní krátká procházka městem Campeche. Odjezd do Uxmalu, jednoho z nejdůležitějších měst na Yucatanu a v době své největší slávy mezi 600 - 1000 n.l. v něm žilo až 25 000 obyvatel. Uxmal znamená v mayštině "třikrát postavený" a zřejmě odkazuje na skutečnost, že hlavní pyramida ve městě byla několikrát přestavována. Do dnešních dnů se našlo pět menších pyramid uvnitř té velké. Nejvyšší stavba v Uxmalu se jmenuje Pyramida kouzelníka, měří 35 metrů a má elipsovou základnu. Na vrcholu pyramidy je chrám, formovaný do obrovské podobizny boha deště Chaka. Jednou z nejpozoruhodnějších staveb Uxmalu je Quadrangulo de las Monjas neboli Čtyřhran jeptišek. Palác guvernéra - nádherná stavba, která je mnoha odborníky považovaná za vůbec nejkrásnější stavbu puuckého stylu. Před palácem je umístěn dvouhlavý Jaguáří trůn, odkud panovník sledoval Venuši v podobě jitřenky. Rozhodně doporučujeme výstup na 32 metrů vysokou Velkou pyramidu, ze které je skvostný pohled směrem na Pyramidu kouzelníka, dále můžete obdivovat zbytky Holubího domu a Hřiště na pelotu.  Přejezd do Meridy (díky obchodu se sisalem - města s nejvyšším počtem milionářů na počet obyvatel). Prohlídka bílého města se známou Montejo Avenue, oltářem vlasti, hlavním náměstím, s nejstarší katedrálou na americkém kontinentě a Palácem vlády. Vycházka v koloniálním historickém centru města, návštěva katedrály. Večeře v restauraci. Ubytování, nocleh.

    

Uxmal - pohled na celý areál                  Uxmal - Pyramida kouzelníka                 Uxmal - Pyramida kouzelníka                  

    

Uxmal - Pyramida kouzelníka         Pyramida kouzelníka + Čtyřhran jeptišek    Uxmal - Holubí dům                  

 

10. den: MÉRIDA - CHICHÉN ITZÁ - CANCÚN

Snídaně. Odjezd do Chichén Itzá, nejvýznamnějšího mayského místa v Mexiku, prohlášeného za světové dědictví UNESCO a jedno z novodobých 7 divů světa. Na místě je k vidění Observatoř,  kde se můžete přesvědčit o pokročilých astronomických znalostech tehdejšího obyvatelstva. Navštívíme pyramidu známou jako "hrad" nebo chrám Kukulcan, Míčové hřiště, chrám Skull, Plošinu orlů a jaguárů, Skupinu Tisíce sloupů, chrám válečníků, náměstí a posvátné studny. Přejezd do Cancúnu. Ubytování v 4,5**** hotelu Grand Caribe Royal Cancún (oficiálně dokonce 5***** se službami all inclusive - 4 noci).  

         

Chichén - Itzá - Observatoř- Caracol           Chichén - Itzá - Chrám Kukulcan      bůh deště Chac Moll

                  

  

Chichén - Itzá - Chrám válečníků        Chichén - Itzá - Chrám válečníků         Cenote nedaleko Chichén - Itzá 

  

11. den: CANCÚN, ALL INCLUSIVE

Koupání na nejkrásnějších plážích Karibiku. Možnost fakultativního výletu Coba + Tulum za 70 USD/os., včetně vstupů. 

           

Cobá - Pyramida Nohoch Mull       Cobá - výstup na 42 m vysokou pyramidu             Tulum - Chrám boha větru

    

Tulum - Chrám boha větru                     Chrám boha větru                      průvodkyně Ing. Barbora Domijan

 

12. den: CANCÚN, ALL INCLUSIVE

Volný den k odpočinku a relaxaci na sněhově bílých plážích Karibiku. Možnosti výletů do okolí místními autobusy: vodní komplex Xel-Ha, Xcaret, pláž La Carmen, Mayská Riviéra, fakultativně ostrov Isla Mujeres.

 

Cancún - hotel Grand Caribe Royal Park all-inclusive                       pokoj hotel Grand Caribe R. P. all-inclusive

    

hotel Grand Caribe Royal Park      pláž před hotelem Grand Caribe R.P.          hotel Grand Caribe Royal Park
 

13. den: CANCÚN, ALL INCLUSIVE

Volný den k odpočinku a relaxaci na sněhově bílých plážích Karibiku. Možnosti výletů do okolí místními autobusy: vodní komplex Xel-Ha, Xcaret, pláž La Carmen, Mayská Riviéra, fakultativně ostrov Isla Mujeres.

   

Tulum                                                       Xel-Ha                                                   Xel-Ha

      

Xcaret                                                      Xcaret                                            Cancún - panorama

 

14. den: CANCÚN, ALL INCLUSIVE

Cancún, koupání. Transfer na letiště. Odlet do Prahy.

 

15. den: Přílet do Prahy v cca 19:40 hod. (přestup v Paříži).


 

Předpokládané časy letů:

KL 1350 23.10. PRG - AMS 06:20-07:50

KL 685 23.10. AMS - MEX 14:30-18:55

AF 651 05.11. CUN - CDG 19:35-11:10+1

AF 1582 06.11. CDG - PRG 18:00-19:40

 

Cena zahrnuje:

- letenky Praha - Amsterdam - Mexico City, Mexico-City - Tuxtla Gutierez, zpět Cancún - Paříž - Praha

- všechny letištní a bezpečnostní taxy včetně poplatku za odbavené zavazadlo

- dopravu místním klimatizovaným autobusem

- 9x ubytování v hotelech 4**** během cesty s polopenzí (snídaně a buď oběd nebo večeře - viz popis v programu) ve 2-lůžkových pokojích s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením

- 4x ubytování v Cancúnu v hotelu 5**** all inclusive ve 2-lůžkových pokojích s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením

- všechny popsané výlety včetně vstupů, popsané výlety lodí

- spropitné pro nosiče zavazadel na hotelech

- služby českého průvodce, místního průvodce

- zákonné pojištění CK proti úpadku

 

Cena nezahrnuje:

- spropitné řidiči a místnímu průvodci (cca 30,- USD)

- nápoje na hotelech - kromě snídaní a kromě Cancúnu, konzumaci obsahu minibarů na pokojích

- komplexní pojištění 98,- Kč/den (pojištění léčebných výloh v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 70.000,- Kč)

 

SLEVY A PŘÍPLATKY:

- sleva FIRST MINUTE při platbě 30% zálohy (akce platí do 28.2.2019) = -1.000,- Kč

- komplexní pojištění = 1.470,- Kč

- 1-lůžk. pokoj = 12.000,- Kč

 

Podrobnosti k zájezdu naleznete zde: mexiko-dovolena.com


Věděli jste, že na tento zájezd můžete využít poukázky SODEXO a ACCOR?

Termíny:

23. 10. – 06. 11. 2019 15 dní Polopenze Letecká vyprodáno od 71 990 Kč Objednat