Simon Tourist

Nabízíme Vám kvalitní zájezdy už 29 let

SRN – LUCEMBURSKO – BELGIE

SRN – LUCEMBURSKO – BELGIE ***

Termín: po 16. září 2019 – ne 22. září 2019 (7 dní)

Doprava: transport/airplane.png letecká – z Praha - Ruzyně - letiště V. Havla

Stravování: polopenze

od 20 790 Kč

SRN - LUCEMBURSKO - BELGIE

 

LETECKÝ POZNÁVACÍ ZÁJEZD: Bacharach - Mosela - Bernkastel-Kues - Echternach - Hackenberg - Schengen - Trevír - Beaufort - Ettelbruck - Lucemburk - Brusel - Gent...

 

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:

1/  Po  16.09.  -  Ne  22.09.2019            20.790,- Kč = místa pouze na dotaz v CK

 

PROGRAM ZÁJEZDU:

1.den: V cca 7 hod. odlet z Prahy do Frankfurtu. Procházka pitoreskním vinařským městečkem BACHARACH se stylovými hrázděnými domy. Panoramatická projížďka lodí po RÝNU obklopeném nekonečnými vinicemi a majestátnými hrady včetně pověstmi opředené skály Loreley. Přejezd do neméně okouzlujícího údolí řeky MOSELY se zastávkou ve vinařském městečku BERNKASTEL-KUES, jehož středověké uličky s typickými hrázděnými domy dýchají historií. Fakultativně výstup mezi vinohrady ke zřícenině hradu Landshut s krásnou vyhlídkou. Ubytování nedaleko Trevíru.

2.den: Prohlídka ECHTERNACHU, nejstaršího města lucemburského království s pozoruhodným benediktýnským klášterem. Možnost pohodové vycházky podél hraniční řeky Sure do Rosportu (celkem cca 5-7 km) nebo návštěva Římské vily se zajímavými antickými vykopávkami. Zastávka v rázovitém městečku VIANDEN s prohlídkou velkolepého gotického hradu (jedno z největších a nejzachovalejších feudálních sídel v Evropě), na kterém se narodil český král Jan Lucemburský. Návrat na ubytování.

3.den: Návštěva úchvatného muzea tzv. Maginotovy linie nacházejícího se v unikátní pevnosti HACKENBERG nedaleko francouzsko/německé hranice. Krátká zastávka v lucemburském SCHENGENU, místě podpisu tzv. Schengenských dohod, které zrušily hraniční kontroly mezi většinou státu Evropské unie (možnost návštěvy muzea EU). Prohlídka TREVÍRU, údajně nejstaršího města Německa s půvabným náměstím a řadou římských památek zapsaných na seznamu UNESCO (impozantní městská brána Porta Nigra, bývalý císařský trůnní sál, pozůstatky císařských lázní). Ochutnávka vína. Návrat na ubytování.

4.den: Návštěva slavného hradu BEAUFORT, jehož středověké ruiny pocházejí z 11. století a renesanční přístavba ze století sedmnáctého. Nenáročná procházka údolím přezdívaným díky působivým skalním formacím lucemburské Švýcarsko (celkem cca 5-7 km). Zastávka v ETTELBRUCKU, kde je muzeum a památník generála Pattona. Návštěva vinného sklípku a degustace lucemburského moselského vína. Návrat na ubytování.

5.den: Prohlídka historického LUCEMBURKU, významného bankovního centra a hlavního města Lucemburského velkovévodství (katedrála Notre Dame s kryptou obsahující ostatky českého krále Jana Lucemburského, Velkovévodský palác, náměstí Place d´Armes, městské hradby s nádherným výhledem na město...). Krátká zastávka v městě NAMUR s procházkou kolem řeky Mázy a na vyhlídku u Vaubanovy pevnosti. Ubytování na okraji Bruselu.

6.den: Prohlídka BRUSELU, dvojjazyčné evropské metropole, v níž si minulost podává ruce s budoucností (Atomium - 165 miliardkrát zvětšená krystalová mřížka železa instalovaná u příležitosti výstavy EXPO 1958, reprezentativní náměstí Grand Place s cechovními domy, Dům brabantských vévodů, symbol města - čůrající chlapeček "Manneken-Pis"...). Individuální volno k návštěvě muzeí nebo Královské obrazárny s díly Rubense, Rembranta a dalších mistrů. Alternativně posezení v kavárničkách či stylových hospůdkách. Návrat na ubytování.

7.den: Návštěva starobylého GENTU, města pyšnícího se mnoha památkami (katedrála sv. Bavona s proslulým oltářem bratří Eycků, hraběcí hrad, cechovní domy…). Odpoledne transfer na letiště v Bruselu. Přílet do Prahy v cca 21 hod.

 

CENA ZAHRNUJE:

- letenku Praha - Frankfurt / Brusel - Praha

- letištní a bezpečnostní taxy vč. poplatku za odbavené zavazadlo

- dopravu klimatizovaným autobusem

- 6x ubytování v hotelu (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením)

- 6x snídani

- služby průvodce

- pojištění CK proti úpadku

 

CENA NEZAHRNUJE:

- komplexní pojištění: 34,- Kč/den (pojištění léčebných výloh v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 25.000,- Kč)

- doporučená částka na vstupné: cca 100 €

 

SLEVY A PŘÍPLATKY:

- ČASOVÁ SLEVA při záloze 30% (akce platí do 31.1.2019) = -800,- Kč

- ČASOVÁ SLEVA při záloze 30% (akce platí do 28.2.2019) = -500,- Kč

- komplexní pojištění = 238,- Kč

- příplatek za 4 večeře v Německu = 1.500,- Kč

- 1-lůžkový pokoj = 3.100,- Kč


Věděli jste, že na tento zájezd můžete využít poukázky SODEXO a ACCOR?

Termíny:

16. 09. – 22. 09. 2019 7 dní Polopenze Letecká od 20 790 Kč Objednat