Simon Tourist

Nabízíme Vám kvalitní zájezdy už 30 let

RUSKO – Moskva – Petrohrad – ZRUŠENO

RUSKO – Moskva – Petrohrad – ZRUŠENO ***

Termín: čt 13. srpna 2020 – út 18. srpna 2020 (6 dní)

Doprava: transport/airplane.png letecká – z Praha - Ruzyně - letiště V. Havla

Stravování: snídaně

od 24 990 Kč

RUSKO - MOSKVA - PETROHRAD

 

POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD: Petrohrad - Petrodvorec - Carskoje Selo - Moskva

 

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:

1/ Čt 13.08. - Út 18.08.2020       24.990,- Kč   ZRUŠENO 

 

PROGRAM ZÁJEZDU:

1.den: V cca 11 hod. odlet z Prahy do Petrohradu. Okružní jízda bývalou metropolí Ruského impéria rozprostírající se na 40 ostrovech spojených 300 mosty - okouzlujícím městem, které nechal roku 1703 v bažinách ústí řeky Něvy zbudovat po vzoru holandských měst ruský car Petr Veliký. Návštěva neoklasicistního chrámu sv. Izáka s pozlacenou kopulí, která patří mezi největší na světě. Možnost výstupu na vyhlídkový ochoz, odkud je nezapomenutelný výhled na historické centrum. V interiéru mimo jiné naleznete výstavu popisující zrod této monumentální stavby, jejíž dokončení trvalo více než 40 let a která za komunismu sloužila jako Muzeum ateismu. Ubytování v hotelu situovaném necelých 20 min. chůze od Ermitáže a 500m od katedrály sv. Izáka.

2.den: Prohlídka rozsáhlého komplexu Petropavlovské pevnosti, která je nejstarší dochovanou kamennou stavbou "Sankt Petěrburgu" dokumentující slavnou, ale bouřlivou historii města. Dominantou je katedrála sv. Petra a Pavla s nepřehlédnutelnou, více než 120 m vysokou zvonicí a hrobkami dynastie Romanovců. Návštěva pestrobarevného chrámu Kristova vzkříšení postaveného v tradičním ruském stylu na místě, kde byl roku 1881 revolucionáři zavražděn car Alexander II. Půvabný interiér zdobí řada pozoruhodných mozaik (7 000 m2) a vzácných ikon. Přesun na legendární Palácové náměstí s impozantním žulovým monolitem zvaným Alexandrův sloup a velkolepou budovou Zimního paláce s nádhernou rokokovou výzdobou čítající rovněž řadu soch v nadživotní velikosti. Prohlídka věhlasné Ermitáže, jednoho z největších muzeí na světě schraňující přes 3 miliony uměleckých předmětů. Návrat na ubytování.

3.den: Přejezd na pobřeží Finského zálivu, do cca 35 km vzdáleného paláce Petrodvorec vystavěného carem po vzoru francouzského Versailles v obrovském parku (800 ha) s více než 170-ti fontánami různých velkostí. Důmyslnému vodnímu systému vodotrysků v exteriéru vévodí tzv. Velká kaskáda se sochou Samsona. Ačkoliv samotná budova byla vážně poničena nacistickými vojsky, pečlivě zrestaurované interiéry bohatě zdobené zlatem, mramorem a zrcadly podávají působivé svědectví o životě tehdejších vládců. Odpoledne návštěva letního carského sídla v Puškinu známého pod jménem Carskoje Selo. Prohlídka majestátného Kateřinského paláce - mistrovského barokního skvostu v čele s pověstmi opředenou Jantarovou komnatou, jejíž věrná kopie byla zpřístupněná veřejnosti teprve v roce 2003. Návrat na ubytování.

4.den: Výlet lodí po Něvských kanálech s úžasným panoramatem nejvýznamnějších staveb "Benátek východu" (budova Admirality, Vasiljevský ostrov - sídlo muzeí a vědeckých institucí, Zimní palác, Petropavlovská pevnost…). Přejezd rychlovlakem Sapsan do Moskvy dosahujícím rychlosti až 250km/hod. (doba jízdy cca 4,5 hod.). Transfer do hotelu situovaného u Izmailovského parku, necelých 10 min. chůze od stanice metra. Večer přesun metrem do centra. Procházka pěší zónou známé ulice Arbat plné restaurací, kaváren, hospůdek a pouličních umělců. Místo je rovněž spjato s působením básníka A.S. Puškina, který zde pobýval, má zde své muzeum a památník. Návrat na ubytování.

5.den: Pokračování v prohlídce Moskvy: Katedrála Krista Spasitele - největší pravoslavný kostel na světě (kapacita 10 000 věřících), původně postavený na památku vítězství nad Napoleonem, dnes proslavený kontroverzním vystoupením Pussy Riot; proslulé Rudé náměstí (UNESCO) - dějiště nejdůležitějších historických událostí s pohádkovým chrámem Vasila Blaženého honosícím se devíti různě barevnými kupolemi, mauzoleem V. I. Lenina a vyhlášeným obchodním domem GUM s více než 1 000 obchodů umístěných ve 3 elegantních pasážích chráněných skleněnou střechou; Kreml - původně rezidence ruských knížat a carů, dnes oficiální sídlo prezidenta Ruské federace, palácový komplex o rozloze 28 ha ukrytý za vysokými červenými zdmi; během prohlídkového okruhu bude možné obdivovat nejen výstavní sakrální stavby na Chrámovém náměstí, ale i další památky pyšnícími se přídomky nej (zvon car-kolokol, dělo car-puška, zvonice Ivana Velikého); fakultativně návštěva Zbrojnice zahrnující nejen sbírku zbraní, ale také carské šperky, korunovační oblečení, trůny, saně a další poklady. Návrat na ubytování.

6.den: Prohlídka opevněného Novoděvičího ženského kláštera (UNESCO), který se právem řadí mezi nejkrásnější v celém Rusku. Jeho součástí je i nejprestižnější hřbitov, kde odpočívají takové osobnosti ruských dějin jako Tolstoj, Čechov, Gogol, Šostakovič a další. Procházka parkem Zaryadye s moderním visutým mostem končícím nad řekou Moskvou (krásné panorama Kremlu a okolí). Vycházka čtvrtí Kitaj-gorod , bývalým obchodním srdcem města s řadou cenných budov, zajímavých muzeí, ale příjemných kaváren. Okružní jízda moskevským metrem, konkrétně centrální kruhovou linkou se stanicemi, které mnohdy svou honosnou výzdobou připomínají zdobné paláce. Celková délka podzemní dráhy čítá cca 350 km a počet stanic přesahuje 200. V odpoledních hodinách transfer na letiště. Přílet do Prahy v cca 21 hod.

 

 

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:

- letenka Praha - Petrohrad a Moskva - Praha

- letištní a bezpečnostní taxy včetně poplatku za odbavené zavazadlo

- jízdenku na rychlovlak

- dopravu klimatizovaným autokarem

- výlet lodí po Něvě

- 5x ubytování v hotelu *** (www.nevskyhotelbreeze.ru; www.izmailovo.ru; 2 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením)

- 5x snídani

- místního česky hovořícího průvodce

- pojištění CK proti úpadku

 

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE:

- komplexní pojištění: 34,- Kč/den (pojištění léčebných výloh v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 25.000,- Kč)

- vízum do Ruska (vyřizuje CK)

- vstupné dle programu - cca 150 € (vstupné je nutné objednat před odletem - bližší informace obdržíte cca 45 dnů před odletem)

 

SLEVY A PŘÍPLATKY:

- ČASOVÁ SLEVA při 30% záloze (akce platí do 31.1.2020) = -700,- Kč

- ČASOVÁ SLEVA při 30% záloze (akce platí do 29.2.2020) = -500,- Kč

- vízum do Ruska = 2.000,- Kč (vyřizuje CK)

- komplexní pojištění = 204,- Kč

- 1-lůžkový pokoj = 6.200,- Kč

 

 

 

 

 

 Věděli jste, že na tento zájezd můžete využít poukázky SODEXO a ACCOR?

Termíny:

13. 08. – 18. 08. 2020 6 dní Snídaně Letecká od 24 990 Kč Objednat