Lisabon je nejzápadnější hlavní město na evropské pevnině, v zemi mořeplavců a Maurů. Lisabon je velkoměsto plné života, místo mnoha tváří a kultur, kde je stále co objevovat: hradní čtvrť, domy obložené barevnými kachlíky - azulejos, rázovitá arabská čtvrť Alfama se spletí klikatých uliček, poříční čtvrť Belém, odkud kdysi vyplouvali odvážní mořeplavci objevovat svět, památky v gotickém či svérázném manuelském slohu, široké vody Taja překlenuté moderními mosty, strmé uličky, kterými se proplétají barevné tramvaje, z ulic a hospůdek zaznívá táhlý zpěv fádo.