Simon Tourist

Nabízíme Vám kvalitní zájezdy už 31 let

UZBEKISTÁN

last-minute-trip.png UZBEKISTÁN ****

Termín: st 29. dubna 2020 – čt 7. května 2020 (9 dní)

Doprava: transport/airplane.png letecká – z Praha - Ruzyně - letiště V. Havla

Stravování: polopenze

last-minute-trip.png od 37 400 Kč

38 900 Kč

UZBEKISTÁN

 

POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD: Taškent - Samarkand - Rabat Malik - Buchara - Kyzyl Kum - Chiva...

  

TERMÍN A CENA ZÁJEZDU:

1/ St 29.04. - Čt 07.05.2020   38.900,- Kč  = zrušeno COVID-19

2/ So 02.05.- Ne 10.05.2020  37.900,- Kč  = zrušeno COVID-19

 

PROGRAM ZÁJEZDU:

1.den: V cca 19.15 h. odlet z Prahy přes Istanbul do Uzbekistánu (čekání na přestupu cca 1,5 hod.).

2.den: Přílet do TAŠKENTU brzy ráno. Transfer do hotelu. Odpočinek na pokojích. Po pozdější snídani prohlídka nejzajímavějších pamětihodností uzbecké metropole: Muslimské centrum Khast Imom s Páteční mešitou Hazroti Imom a velkolepou Barak Khánovou medresou; mauzoleum Kafal Šašího, náměstí Nezávislosti s budovou vlády, senátu a mnoha fontánami; Muzeum užitého umění; rušný Chorsu Bazar ukrytý pod gigantickou modrou kopulí; památník obětem zemětřesení z r. 1966; projížďka jediným funkčním metrem ve střední Asii… Návrat na ubytování.

3.den: Dvouhodinový přejezd rychlovlakem do bájného SAMARKANDU, přezdívaného "město modrých paláců". Během prohlídky uvidíte náměstí Registran a mauzoleum Gur Emir s hrobkou velkého Tamerlána. Chybět nebude návštěva grandiózní mešity Bibi Khanum s charakteristickými modrými kopulemi, architektonického komplexu "Šachi Zinda", Ulughbekovy observatoře... Možnost nákupů v orientální tržnici "Siyob bazar" překypující nejrůznějšími druhy komodit. Nocleh.

4.den: Dokončení prohlídky SAMARKANDU. Návštěva muzea Afrosiyab ilustrujícího dějiny města od dob Alexandra Velikého až po nedávnou minulost a mauzolea proroka Daniela situovaného na veleposvátném místě a to nejen pro muslimy, ale i křesťany a židy. Přejezd do vesnice KONIGIL, kde se stále papír vyrábí prastarým způsobem z moruše. Návrat na ubytování.

5.den: Přesun autokarem do Buchary. Zastávka v karavanseraj RABAT MALIK, bývalém letním sídle dynastie Karachanovců s dochovanými zbytky vstupní brány a půdorysů budov. Prohlídka BUCHARY (UNESCO) - fascinujícího města, které kdysi bývalo významným obchodním centrem na tzv. Hedvábné stezce (unikátní vodojem Lyabi Hauz obklopený 400 let starými morušemi, okouzlující medresa Čor Minor, nejvyšší minaret Kalján, tradiční uzbecký bazar s orientálním zbožím...). Nocleh.

6.den: Pokračování v prohlídce BUCHARY: pevnost Ark - sídlo bucharských emírů, symbol vznešenosti a moci; nejkrásnější mešita města - Bolo Hau; zdobná mauzolea Ismaila Samaního a Česme Ajúba... Několik kilometrů severně od centra návštěva paláce Sitorai Makhi Khosa, známého spíše jako Letní palác emíra. Tento "palác měsíce a hvězd", byl vybudován v roce 1911 pro posledního bucharského emíra Saida Alimchána. Na závěr dne prohlídka mauzolea sv. Bakhouddina, důležitého místa pro muslimy, kteří se zde modlí za uzdravení a splnění svých přání. Návrat na ubytování.

7.den: Celodenní přejezd pouští KYZYL-KUM ve stopách dávných karavan putujících Hedvábnou stezkou. Cestou zastávky s panoramatickými výhledy na poušť, která tvoří téměř 60% rozlohy Uzbekistánu a krajinu podél řeky Amu Darya. Ubytování v Chivě.

8.den: Prohlídka CHIVY (UNESCO) - památkového klenotu Střední Asie: vnitřní město Ičan-Kala, medresa chána Muhammeda Amina s minaretem Kalta Minor, mauzoleum Pahlavána Mahmúda a mešita Juma s ojedinělou možností vystoupat na minaret, palác Tosh-Khowli (Harém).... Vyhlídka na staré město z pevnosti Kunya Ark z 12. stol., která sloužila jako chánův palác. Odpoledne transfer na letiště do Urgenče. Přelet do Taškentu. Ubytování.

9.den: Odlet z Taškentu v 9.00 hod. Přílet do Prahy přes Istanbul v cca 18.30 hod. (čekání na přestupu cca 4,5 hod.)

 

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:

- letenku Praha - Taškent - Praha a Urgenč - Taškent

- letištní a bezpečnostní taxy včetně poplatku za odbavené zavazadlo

- dopravu klimatizovaným autobusem a rychlovlakem

- 7x ubytování v hotelu**** (2 lůžkové klimatizované pokoje s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením)

- 7x polopenzi

- služby českého a místního průvodce

- vstupné dle programu

- pojištění CK proti úpadku

 

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE:

- komplexní pojištění = 88,- Kč/den  (pojištění léčebných výloh v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění - odpovědnosti za škodu, pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku do 50.000,- Kč)

- "spropitné" cca 20,- USD

 

SLEVY A PŘÍPLATKY:

- ČASOVÁ SLEVA při záloze 30% (akce platí do 31.01.2020) = -800,- Kč

- ČASOVÁ SLEVA při záloze 30% (akce platí do 29.02.2020) = -500,- Kč

- komplexní pojištění = 792,- Kč 

- 1-lůžkový pokoj = 5.000,- Kč

 

Garant zájezdu: CK MAMUT TOUR

 Věděli jste, že na tento zájezd můžete využít poukázky SODEXO a ACCOR?

Termíny:

29. 04. – 07. 05. 2020 9 dní Polopenze Letecká last-minute-trip.png od 37 400 Kč Objednat
02. 05. – 10. 05. 2020 9 dní Polopenze Letecká vyprodáno od 37 900 Kč Objednat