Simon Tourist

Nabízíme Vám kvalitní zájezdy už 31 let

VIETNAM se závěrečným pobytem u moře – ZRUŠENO

VIETNAM se závěrečným pobytem u moře – ZRUŠENO ***

Termín: ne 7. března 2021 – út 23. března 2021 (17 dní)

Doprava: transport/airplane.png letecká – z Praha - Ruzyně - letiště V. Havla

Stravování: snídaně

od 56 990 Kč

Termín je vyprodán
Objednat

VIETNAM

se závěrečným pobytem u moře

 

POZNÁVACÍ LETECKÝ ZÁJEZD se závěrečným pobytem u moře: Hanoj - Ha Long - Hue - Hoi An - My Son - Saigon - delta Mekongu - pobyt u moře v Mui Ne...

Průvodce: Petr Pošepný

 

Termín a cena zájezdu:

1/  Ne 07.03. - Út 23.03.2021      56.990,- Kč

 

PROGRAM ZÁJEZDU:

1.den: V cca 15.30 hod. odlet z Prahy s přestupem v Dubaji do Hanoje (čekání na přestupu cca 3 hod.; letecká společnost Emirates).

2.den: Odpoledne přílet do HANOJE, motorkami přeplněného hlavního města Vietnamu, ve kterém se mísí více než tisíciletá vznešenost dějin se socialistickou přítomností. Ubytování.

3.den: Celodenní prohlídka HANOJE: pochmurně impozantní Ho či Minovo mauzoleum oslavující kult zakladatele Vietnamu; Pagoda jediného sloupu; nechvalně proslulé vězení Hoa Lo přezdívané hanojský Hilton; Chrám literatury - nejuctívanější konfuciánský chrámový komplex města a historicky nejvýznamnější centrum vzdělávání; projížďka rikšami starou čtvrtí s hustou spletí kupeckých uliček a nakažlivou atmosférou; večer zhlédnutí tradičního představení vodních loutek sestávající z krátkých scének ze života obyvatel a historie země... Návrat na ubytování.

4.den: Přejezd do NINH BINH, bývalého srdce vietnamského nezávislého království z 10 stol., přezdívaného díky okolním vápencovým skalám a zeleným údolím "Halong na pevnině". Prohlídka chrámů Den Ding Tien Hoang a Den Le Dai Hanh se sochami dávných králů zahalenými v hustém, dusivě vonném oblaku kadidlového kouře. Plavba lodičkami pohádkovou krajinou s krasovými kopečky a fotogenickými rýžovými políčky až k trojici populárních jeskynních chodeb TAM COC. Návštěva jeskynní pagody BICH DONG. Ubytování v Ninh Binh.

5.den: Průjezd venkovskou krajinou delty Rudé řeky s typickými rýžovými poli a pasoucími se vodními buvoly. V poledních hodinách nalodění na výletní loď. Vyhlídková plavba zátokou HA LONG (UNESCO) s úchvatnými, z moře vystupujícími, vápencovými skalními věžemi, jejichž počet dosahuje téměř dvou tisíc (jeskyně Sung Sot, možnost projížďky na kajaku u ostrůvku Titop). Nocleh na palubě lodi.

6.den: Pozorování východu slunce. Pokračování v plavbě se zastávkou v jeskyni LUON a podél nesčetných ostrůvků s pohledy na neobyčejné přírodní scenérie "Dračí zátoky". V poledních hodinách opuštění lodi a transfer na ubytování do Hanoje.

7.den: Ranní přelet do Hue (doba letu cca 1 hod.). Prohlídka císařského města HUE (UNESCO), sídelního města mocné dynastie rodu Nguyenů. Výlet člunem po Voňavé řece k Pagodě nebeské paní - Thien Mu pocházející z roku 1601. Zastávka u okázalé hrobky císaře Minh Manga situované uprostřed nádherné zahrady. V odpoledních hodinách návštěva majestátní pevnosti z 19 stol., na jejíž stavbě se podílelo 30 000 dělníků po dobu dlouhých 38 let. Součástí ohromného komplexu (celkový obvod zdí činil 10 km) je Císařské město inspirované čínskými vlivy s vlastním vodním příkopem i pozůstatky Zakázaného purpurového města vyhrazeného pro obytné paláce a panovníkovy konkubíny. V podvečer návštěva tržnice Dong Ba "přetékající" ovocem, zeleninou, rybami, ale i záplavou dalšího zboží. Návrat na ubytování.

8.den: Výjezd lanovkou BA NA HILLS, která byla donedávna vůbec nejdelší na světě a zároveň překonávala nejvyšší převýšení. U horní stanice (1 400 m) se nachází populární turistické a zábavní středisko s replikou francouzské vesnice zahrnující hrad, zahrady ve francouzském stylu i středověké domy a katedrálu. Hlavní atrakcí je však tzv. ZLATÝ MOST, podepřený dvěma gigantickými betonovými dlaněmi. Ubytování v okouzlujícím kupeckém městečku HOI AN (UNESCO), jehož dnes ospale působící kanál řeky Thu Bon býval plný obchodních lodí připlouvajících z celé Asie, ale i daleké Evropy.

9.den: Půldenní výlet do MY SON, k působivému areálu s ruinami hinduistických čamských chrámů ukrytých uprostřed hustě zalesněných kopců. Odpoledne návrat do HOI AN, jednoho z nejatraktivnějších míst země s neopakovatelnou atmosférou, jehož symbolem je Japonský zastřešený most z 16. stol. Procházka malebnými uličkami s více než 200 let starými domy zámožných obchodníků ukrývajícími zajímavé sbírky starožitností a rodinné památky. Nocleh.

10.den: Zastávka v tzv. MRAMOROVÝCH HORÁCH představujících pět vápencových skal s několika pozoruhodnými jeskynními chrámy (možnost výstupu na některou z vyhlídek). Transfer na nedaleké letiště Da Nang. Odpoledne odlet do Saigonu. Transfer na ubytování. Nocleh.

11.den: Návštěva nejvýznamnějších památek SAIGONU - bývalé metropole Jižního Vietnamu, přejmenované po válce a znovusjednocení na Ho Či Minovo město (cihlová katedrála Notre Dame z konce 19. stol.; koloniální budova pošty; Palác sjednocení, jehož dobytím v roce 1975 byl započat pád celého Jižního Vietnamu; Muzeum válečného dědictví; tržnice Benh Tanh…). Prohlídka pagody Giac Lam - nejstarší ve městě. Fakultativně večerní panorama města z mrakodrapu Bitexco. Návrat na ubytování.

12.den: Výlet do DELTY MEKONGU, nejúrodnější oblasti země na největší řece jihovýchodní Asie, jejíž tok se rozlévá do mnoha ramen propojených umělými kanály. Přejezd autokarem do města MY THO. Výlet lodí po Mekongu podél několika ostrůvků se zastávkou na Ostrově jednorožce (projížďka na dřevěné kánoi úzkým kanálem ukrytým ve stínu kokosových palem, ochutnávka kokosového cukroví, rýžového vína i čerstvého tropického ovoce, exkurze do včelí farmy). Návrat na ubytování do Saigonu.

13.den: Přejezd do přímořského letoviska MUI NE (cca 220 km). Odpolední odpočinek u moře. Nocleh.

14.-15.den: Relaxace na písečných plážích Jihočínského moře. Možnost fakultativních výletů (oranžové písečné duny připomínající Saharu; Dalat - vodopády, klášter Truc Lam...; výlet lanovkou do pohoří Ta Cu s největší sochou ležícího Buddhy ve Vietnamu...)

16.den: Dopolední odpočinek u moře. Odpoledne transfer na letiště v Saigonu. Noční odlet zpět.

17.den: Přílet přes Dubaj do Prahy v cca 13 hod. (čekání na přestupu cca 4,5 hod.).

  

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:

- mezinárodní letenku Praha - Hanoj a Saigon - Praha (Emirates)

- vnitrostátní letenku Hanoj - Hue a Da Nang - Saigon

- letištní a bezpečnostní taxy včetně poplatků za odbavené zavazadlo

- dopravu klimatizovaným autobusem

- 13x ubytování v hotelu*** (2 lůžkové klimatizované pokoje s vlastním sociálním zařízením)

- 1x ubytování na lodi (2 lůžkové kajuty s vlastním sociálním zařízením)

- 14x snídani, 6x oběd nebo večeři

- služby českého a místního průvodce

- vstupné dle programu

- pojištění CK proti úpadku

 

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE:

- komplexní pojištění K5S7 = 107,- Kč/os./den (pojištění léčebných výloh v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění zavazadel a pojištění storno-poplatku do 70.000,- Kč)

- připojištění pro případ Covid či jiné pandemie = 52,- Kč/den (kryje náklady na ubytování /do 10tis. a náhradní dopravu /do 20tis. v souvislosti s umístěním do karantény, atd. - info v CK)

- "spropitné" pro místní řidiče a průvodce

- vízum do Vietnamu = 1.000,- Kč (vyřizuje CK)

 

SLEVY A PŘÍPLATKY:

ČASOVÁ SLEVA při záloze 30% (akce platí do 31.12.2020) = -1.500,- Kč

- vízum do Vietnamu (vyřizuje CK) = 1.000,- Kč

- komplexní pojištění = 1.819,- Kč/zájezd

- připojištění pro případ Covid či jiné pandemie: 884,- Kč/zájezd

- 1-lůžkový pokoj = na vyžádání

 

Související odkazy:

 

Garantem zájezdu: CK MAMUT TOUR

 

VIETNAM 2021 - stránky katalogu ke stažení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Věděli jste, že na tento zájezd můžete využít poukázky SODEXO a ACCOR?

Termíny:

07. 03. – 23. 03. 2021 17 dní Snídaně Letecká vyprodáno od 56 990 Kč Objednat