Simon Tourist

Nabízíme Vám kvalitní zájezdy už 34 let

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace

Pojištění cestovní kanceláře

 

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro cestovní pojištění (Uniqa)

 

1/ KOMPLEXNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Klientům nabízíme při uzavírání smlouvy o zájezdu možnost objednat si naším prostřednictvím komplexní cestovní pojištění.
Toto pojištění od spol. UNIQA zahrnuje pojištění storna zájezdu (dle vybraného tarifu), léčebných výloh v zahraničí, zavazadel, odpovědnosti za škodu a úrazu, kryje také léčebné výlohy a případnou hospitalizaci při nakažení se COVID-19.
S platností od 10.01.2023 zahrnuje komplexní cestovní pojištění i pojištění pro případ Covid19 či jiné pandemie (rozsah pojištění viz níže).

Pojištění storna zájezdu je velmi důležité mít sjednáno pro případ, že na zájezd nebudete moci odjet ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů a to i v případě potvrzené diagnózy COVID-19 či jiné pandemie.

Cestuje-li Vás více na jednu smlouvu o zájezdu, potom se zájezdu nemusí zúčastnit ani ostatní osoby uvedené na smlouvě o zájezdu (což platí pro rodinu a osoby žijící v jedné domácnosti, nebo pro dvě cizí osoby cestující na jednu smlouvu o zájezdu) z důvodu, že se zájezdu nezúčastníte Vy.  V tomto případě Vám všem pojišťovna uhradí 80% stornopoplatků, které připadly cestovní kancelář (dle všeobecných podmínek smlouvy o zájezdu).

Všechny námi nabízené tarify zahrnují níže uvedená pojištění a připojištění, liší se pouze výší pojistné částky za pojištění stornovacích poplatků. Ke každému zájezdu nabízíme konkrétní tarif, kde pojištění stornovacích poplatků kryje potenciální stornopoplatky v maximální možné výši.

Pojištění není započteno v základní ceně zájezdu, ale doporučujeme si ho sjednat současně s koupí zájezdu.

 

ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ:

 

ROZSAH POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD COVID-19 ČI JINÉ PANDEMIE (od 10.01.2023 součástí komplexního cestovního pojištění):

A) Náklady na náhradní ubytování spojené s umístěním do karantény – plnění do 10.000,– Kč (zeměpisná zóna 1 / zeměpisná zóna 2)

 • v případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
 • preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem ( např. v hotelu, kde klient bydlí se prokáže nákaza)

= Bude-li nutné prodloužit pobyt v zahraničí z důvodu umístění do karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19, či jiné pandemie, uhradí pojišťovna mimořádné náklady na ubytování na základě doložených podkladů a to max. do výše limitu pojistného plnění.

= Pojistné plnění je v případě náhradního ubytování omezeno na stejnou kategorii hotelu původního ubytování a je plněno max. do doby ukončení karantény.

 

B) Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – plnění do 10.000,– Kč (zeměpisná zóna 1); 20.000,- Kč (zeměpisná zóna 2)

 • karanténa v souvislosti s nákazou klienta
 • preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu

= Bude-li nutné prodloužit pobyt v zahraničí z důvodu umístění do karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19, či jiné pandemie, uhradí pojišťovna mimořádné náklady na náhradní dopravu na základě doložených podkladů a to max. do výše limitu pojistného plnění.

= Pojistné plnění je v případě náhradní dopravy omezeno cenou letenky či jízdenky v ekonomické tříde.

 

C) Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)

 • rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
 • pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta.
 • Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním dopravním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby (za předpokladu, že o nesouladu svého zdravotního stavu se zdravotními podmínkami potřebnými pro vycestování nevěděl a nemohl vědět).

 

 

 

CENA KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ DLE TARIFŮ:

Zěměpisná zóna 1 -  tarify platné pro území Evropy včetně ostrovů + na území Egypta, Izraele, Maroka, Tuniska a Turecka

 • tarif K5     (vč.pojištění storna zájezdu do částky 15.000,- Kč) =  30,-  Kč/den
 • tarif K5S   (vč.pojištění storna zájezdu do částky 25.000,- Kč) =  42,-  Kč/den
 • tarif K5S5 (vč.pojištění storna zájezdu do částky 50.000,- Kč) =  71,-  Kč/den

 

Zeměpisná zóna 2 - tarif platný pro zbytek světa vč. USA, Kanady, Mexika, Indie, Thajska a Kambodži

 • tarif K5     (vč.pojištění storna zájezdu do částky 15.000,- Kč) =  46,-  Kč/den
 • tarif K5S   (vč.pojištění storna zájezdu do částky 25.000,- Kč) =  63,-  Kč/den
 • tarif K5S5 (vč.pojištění storna zájezdu do částky 50.000,- Kč) = 114,-  Kč/den
 • tarif K5S7 (vč.pojištění storna zájezdu do částky 70.000,- Kč) = 129,-  Kč/den

 

 

 

 

 

CESTOVNÍ KANCELÁŘ JE ŘÁDNĚ POJIŠTĚNA PROTI ÚPADKU: