Simon Tourist

Nabízíme Vám kvalitní zájezdy už 34 let

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace

Pojištění cestovní kanceláře

 

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro komplexní cestovní pojištění (Uniqa)

 

KOMPLEXNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Klientům nabízíme při uzavírání smlouvy o zájezdu možnost objednat si naším prostřednictvím komplexní cestovní pojištění.
Toto pojištění od spol. UNIQA zahrnuje pojištění: storna zájezdu (dle vybraného tarifu), léčebných výloh v zahraničí, zavazadel, odpovědnosti za škodu a úrazu, kryje také léčebné výlohy a případnou hospitalizaci při nakažení se COVID-19.
S platností od 10.01.2023 zahrnuje komplexní cestovní pojištění i pojištění pro případ Covid19 či jiné pandemie (rozsah pojištění viz níže*).

Pojištění storna zájezdu je velmi důležité mít sjednáno pro případ, že na zájezd nebudete moci odjet ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů a to i v případě potvrzené diagnózy COVID-19 či jiné pandemie.

Cestuje-li Vás více na jednu smlouvu o zájezdu, potom se zájezdu nemusí zúčastnit ani ostatní osoby uvedené na smlouvě o zájezdu (což platí pro rodinu a osoby žijící v jedné domácnosti, nebo pro dvě cizí osoby cestující na jednu smlouvu o zájezdu) z důvodu, že se zájezdu nezúčastníte Vy.  V tomto případě Vám všem pojišťovna uhradí 80% stornopoplatků, které připadly cestovní kancelář (dle Všeobecných podmínek smlouvy o zájezdu).

Všechny námi nabízené tarify zahrnují níže uvedená pojištění a připojištění, liší se pouze výší pojistné částky za pojištění stornovacích poplatků. Ke každému zájezdu nabízíme konkrétní tarif, kde pojištění stornovacích poplatků kryje potenciální stornopoplatky v maximální možné výši.

Pojištění není započteno v základní ceně zájezdu, ale doporučujeme si ho sjednat současně s koupí zájezdu.

 

CENA KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ DLE TARIFŮ:


Zěměpisná zóna 1 -  tarify platné pro území Evropy včetně ostrovů + na území Egypta, Izraele, Maroka, Tuniska a Turecka

Územní platnost Kód Pojištění storna zájezdu do částky Sazba
Evropa K10 15 000 Kč/os. 30 Kč/os./den
Evropa K10S 25 000 Kč/os. 42 Kč/os./den
Evropa K10S4 40 000 Kč/os. 61 Kč/os./den
Evropa K10S5 50 000 Kč/os. 71 Kč/os./den

 

Zeměpisná zóna 2 - tarif platný pro zbytek světa vč. USA, Kanady, Mexika, Indie, Thajska a Kambodži

Územní platnost Kód

Pojištění storna zájezdu do
částky

Sazba
zóna 2 K10 15 000 Kč/os. 46 Kč/os./den
zóna 2 K10S 25 000 Kč/os. 63 Kč/os./den
zóna 2 K10S4 40 000 Kč/os. 84 Kč/os./den
zóna 2 K10S5 50 000 Kč/os. 114 Kč/os./den
zóna 2 K10S7 70 000 Kč/os. 129 Kč/os./den
zóna 2 K10S9 90 000 Kč/os. 150 Kč/os./den
zóna 2 K10S12 120 000 Kč/os. 182 Kč/os./den

 

ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ:

Rozsah pojištění Limity plnění v Kč
Pojištění léčebných výloh 10 000 000
Akutní zubní ošetření do limitu léčebných výloh
Pojištění asistenčních služeb 10 000 000
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max.plnění 10 000 000
Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:  
- náklady na repatriaci pojištěného 10 000 000
- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného 10 000 000
- náklady na vyslání opatrovníka 140 000
- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 140 000
- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování 140 000
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 140 000
- zachraňovací náklady 3 000 000
- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla/busu 140 000
- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 140 000
- náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5 000
- náklady vzniklé zpožděním letu 5 000
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu 300 000
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu 600 000
Úrazové poj. - nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc) 600/den
Úrazové pojištění – denní odškodné nesjednáno
Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby 5 000 000
Připojištění zavazadel 20 000
Připojištění zimních sportů NE
Připojištění nebezpečných sportů NE

 

* ROZSAH POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD COVID-19 ČI JINÉ PANDEMIE (od 10.01.2023 součástí komplexního cestovního pojištění):

A) Náklady na náhradní ubytování spojené s umístěním do karantény – plnění do 10.000,– Kč (zeměpisná zóna 1 / zeměpisná zóna 2)

  • v případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
  • preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem ( např. v hotelu, kde klient bydlí se prokáže nákaza)

= Bude-li nutné prodloužit pobyt v zahraničí z důvodu umístění do karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19, či jiné pandemie, uhradí pojišťovna mimořádné náklady na ubytování na základě doložených podkladů a to max. do výše limitu pojistného plnění.

= Pojistné plnění je v případě náhradního ubytování omezeno na stejnou kategorii hotelu původního ubytování a je plněno max. do doby ukončení karantény.

 

B) Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – plnění do 10.000,– Kč (zeměpisná zóna 1); 20.000,- Kč (zeměpisná zóna 2)

  • karanténa v souvislosti s nákazou klienta
  • preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu

= Bude-li nutné prodloužit pobyt v zahraničí z důvodu umístění do karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19, či jiné pandemie, uhradí pojišťovna mimořádné náklady na náhradní dopravu na základě doložených podkladů a to max. do výše limitu pojistného plnění.

= Pojistné plnění je v případě náhradní dopravy omezeno cenou letenky či jízdenky v ekonomické tříde.

 

C) Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)

  • rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
  • pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta.
  • Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním dopravním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby (za předpokladu, že o nesouladu svého zdravotního stavu se zdravotními podmínkami potřebnými pro vycestování nevěděl a nemohl vědět).

 


 

 

CESTOVNÍ KANCELÁŘ JE ŘÁDNĚ POJIŠTĚNA PROTI ÚPADKU: