Simon Tourist

Nabízíme Vám kvalitní zájezdy už 30 let

Pojištění cestovní kanceláře

 

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro cestovní pojištění

 

KOMPLEXNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Klientům nabízíme naším prostřednictvím uzavřít komplexní cestovní pojištění vč. pojištění storna zájezdu u pojišťovny UNIQA.
Rozsah plnění a všeobecné pojistné podmínky – včetně cen odpovídají letáčkům UNIQA.
Cena je nezávislá na věku pojištěnce.

Toto pojištění zahrnuje:

A) pojištění léčebných výloh v zahraničí a asistenční služby – plnění do 5.000.000,– Kč

- součástí pojištění asistenčních služeb jsou:

*náklady na repatriaci pojištěného - 5.000.000,- Kč

*náklady na repatriaci těl.ostatků pojištěného - 5.000.000,- Kč

*náklady na vyslání opatrovníka - 100.000,- Kč

*náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty - 100.000,- Kč

*náklady na právní pomoc v zahraniční vč. jejího zprostředkování - 100.000,- Kč

*náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů - 100.000,- Kč

*zachraňovací náklady - 1.500.000,- Kč

*odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu - 100.000,- Kč

*zprostředkování finanční pomoci pojištěnému - 100.000,- Kč

*náklady vzniklé zpožděním zavazadel - 5.000,- Kč

*náklady vzniklé zpožděním letu - 5.000,- Kč

 

B) úrazové pojištění

*trvalé následky po úrazu do 300.000,– Kč

*smrt následkem úrazu – 150.000,– Kč

*nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc) - 300,- Kč/den

 

C) připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby - 1.000.000,- Kč

 

D) připojištění zavazadel - 15.000,– Kč (5.000,- Kč/ks)

 

E) pojištění stornovacích poplatků - 80% max. však do výše pořizovací ceny (PC)

*PC zájezdu do 15.000,- Kč - tarif K5

*PC zájezdu do 25.000,- Kč - tarif K5S

*PC zájezdu do 50.000,- Kč - tarif K5S5 / K5SS

*PC zájezdu do  70.000,- Kč - tarif K5S7

 

CENA KOMPLEXNÍHO POJIŠTĚNÍ

Zeměpisná zóna 1 - tarif platný pro území Evropy včetně ostrovů + na území Egypta, Izraele, Maroka, Tuniska a Turecka

  • 26,- Kč/os./den -  při pojištění storna do částky 15.000,- Kč
  • 34,- Kč/os./den -  při pojištění storna do částky 25.000,- Kč
  • 55,- Kč/os./den -  při pojištění storna do částky 50.000,- Kč

Zeměpisná zóna 2 - tarif platný pro zbytek světa vč. USA, Kanady, Mexika, Indie, Thajska a Kambodži

  • 40,- Kč/os./den -  při pojištění storna do částky 15.000,- Kč
  • 52,- Kč/os./den -  při pojištění storna do částky 25.000,- Kč
  • 88,- Kč/os./den -  při pojištění storna do částky 50.000,- Kč
  • 98,- Kč/os./den -  při pojištění storna do částky 70.000,- Kč

 

 

 

CESTOVNÍ KANCELÁŘ JE ŘÁDNĚ POJIŠTĚNA PROTI ÚPADKU