Simon Tourist

Nabízíme Vám kvalitní zájezdy už 30 let

Pojištění cestovní kanceláře

KOMPLEXNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Klientům nabízíme naším prostřednictvím uzavřít komplexní cestovní pojištění vč. pojištění storna zájezdu u pojišťovny UNIQA.
Rozsah plnění a všeobecné pojistné podmínky – včetně cen odpovídají letáčkům UNIQA.
Cena je nezávislá na věku pojištěnce.

Toto pojištění zahrnuje:

A) pojištění léčebných výloh v zahraničí a asistenční služby – plnění do 5.000.000,– Kč

- součástí pojištění asistenčních služeb jsou:

*náklady na repatriaci pojištěného - 5.000.000,- Kč

*náklady na repatriaci těl.ostatků pojištěného - 5.000.000,- Kč

*náklady na vyslání opatrovníka - 100.000,- Kč

*náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty - 100.000,- Kč

*náklady na právní pomoc v zahraniční vč. jejího zprostředkování - 100.000,- Kč

*náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů - 100.000,- Kč

*zachraňovací náklady - 1.500.000,- Kč

*odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu - 100.000,- Kč

*zprostředkování finanční pomoci pojištěnému - 100.000,- Kč

*náklady vzniklé zpožděním zavazadel - 5.000,- Kč

*náklady vzniklé zpožděním letu - 5.000,- Kč

 

B) úrazové pojištění

*trvalé následky po úrazu do 300.000,– Kč

*smrt následkem úrazu – 150.000,– Kč

*nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc) - 300,- Kč/den

 

C) připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby - 1.000.000,- Kč

 

D) připojištění zavazadel - 15.000,– Kč (5.000,- Kč/ks)

 

E) pojištění stornovacích poplatků - 80% max. však do výše pořizovací ceny (PC)

*PC zájezdu do 15.000,- Kč - tarif K5

*PC zájezdu do 25.000,- Kč - tarif K5S

*PC zájezdu do 50.000,- Kč - tarif K5S5 / K5SS

*PC zájezdu do  70.000,- Kč - tarif K5S7

 

CENA KOMPLEXNÍHO POJIŠTĚNÍ

Zeměpisná zóna 1 - tarif platný pro území Evropy včetně ostrovů + na území Egypta, Izraele, Maroka, Tuniska a Turecka

  • 26,- Kč/os./den -  při pojištění storna do částky 15.000,- Kč
  • 34,- Kč/os./den -  při pojištění storna do částky 25.000,- Kč
  • 55,- Kč/os./den -  při pojištění storna do částky 50.000,- Kč

Zeměpisná zóna 2 - tarif platný pro zbytek světa vč. USA, Kanady, Mexika, Indie, Thajska a Kambodži

  • 40,- Kč/os./den -  při pojištění storna do částky 15.000,- Kč
  • 52,- Kč/os./den -  při pojištění storna do částky 25.000,- Kč
  • 88,- Kč/os./den -  při pojištění storna do částky 50.000,- Kč
  • 98,- Kč/os./den -  při pojištění storna do částky 70.000,- Kč

 

 

 

CESTOVNÍ KANCELÁŘ JE ŘÁDNĚ POJIŠTĚNA PROTI ÚPADKU