Simon Tourist

Nabízíme Vám kvalitní zájezdy už 32 let

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace

Pojištění cestovní kanceláře

 

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro cestovní pojištění (Uniqa)

 

1/ KOMPLEXNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Klientům nabízíme při uzavírání smlouvy o zájezdu možnost objednat si naším prostřednictvím komplexní cestovní pojištění. Toto pojištění od spol. UNIQA zahrnující pojištění storna zájezdu, léčebných výloh v zahraničí, zavazadel, odpovědnosti za škodu a úrazu, kryje také léčebné výlohy a případnou hospitalizaci při nakažení se COVID-19.

Pojištění storna zájezdu je velmi důležité mít sjednáno pro případ, že na zájezd nebudete moci odjet ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů a to i v případě potvrzené diagnózy COVID-19 či jiné pandemie.

Cestuje-li Vás více na jednu smlouvu o zájezdu, potom se zájezdu nemusí zúčastnit ani ostatní osoby uvedené na smlouvě o zájezdu (což platí pro rodinu a osoby žijící v jedné domácnosti, nebo pro dvě cizí osoby cestující na jednu smlouvu o zájezdu) z důvodu, že se zájezdu nezúčastníte Vy.  V tomto případě Vám všem pojišťovna uhradí 80% stornopoplatků, které připadly cestovní kancelář (dle všeobecných podmínek smlouvy o zájezdu).

Všechny námi nabízené tarify zahrnují níže uvedená pojištění a připojištění, liší se pouze výší pojistné částky za pojištění stornovacích poplatků. Ke každému zájezdu nabízíme konkrétní tarif, kde pojištění stornovacích poplatků kryje potenciální stornopoplatky v maximální možné výši.

Pojištění není započteno v základní ceně zájezdu, ale doporučujeme si ho sjednat současně s koupí zájezdu.

 

ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ

 

CENA KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ

Zěměpisná zóna 1 -  tarify platné pro území Evropy včetně ostrovů + na území Egypta, Izraele, Maroka, Tuniska a Turecka

 • tarif K5 (při pojištění storna zájezdu do částky 15.000 Kč) =  25,-  Kč/den
 • tarif K5S (při pojištění storna zájezdu do částky 25.000 Kč) = 35,-  Kč/den
 • tarif K5S5 (při pojištění storna zájezdu do částky 50.000 Kč) = 59,-  Kč/den

 

Zeměpisná zóna 2 - tarif platný pro zbytek světa vč. USA, Kanady, Mexika, Indie, Thajska a Kambodži

 • tarif K5 (při pojištění storna zájezdu do částky 15.000 Kč) =  38,-  Kč/den
 • tarif K5S (při pojištění storna zájezdu do částky 25.000 Kč) = 52,-  Kč/den
 • tarif K5S5 (při pojištění storna zájezdu do částky 50.000 Kč) = 95,-  Kč/den
 • tarif K5S7 (při pojištění storna zájezdu do částky 70.000 Kč) = 107,-  Kč/den

 

 

 

2/ PŘIPOJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD COVID-19 ČI JINÉ PANDEMIE / tarif "P"

Tento nový tarif P (resp. připojištění) Vám doporučujeme přidat ke každému výše uvedenému běžnému tarifu.

Připojištění od pojišťovny UNIQA a.s. kryje nad rámec VPP (všeobecné pojistné podmínky) následující náklady v souvislostí s pandemií/epidemií:

 

ROZSAH PŘIPOJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD COVID-19 ČI JINÉ PANDEMIE"P"

A) Náklady na náhradní ubytování spojené s umístěním do karantény – plnění do 10.000,– Kč (zeměpisná zóna 1 / zeměpisná zóna 2)

 • v případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
 • preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem ( např. v hotelu, kde klient bydlí se prokáže nákaza)

= Bude-li nutné prodloužit pobyt v zahraničí z důvodu umístění do karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19, či jiné pandemie, uhradí pojišťovna mimořádné náklady na ubytování na základě doložených podkladů a to max. do výše limitu pojistného plnění.

= Pojistné plnění je v případě náhradního ubytování omezeno na stejnou kategorii hotelu původního ubytování a je plněno max. do doby ukončení karantény.

 

B) Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – plnění do 10.000,– Kč (zeměpisná zóna 1); 20.000,- Kč (zeměpisná zóna 2)

 • karanténa v souvislosti s nákazou klienta
 • preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu

= Bude-li nutné prodloužit pobyt v zahraničí z důvodu umístění do karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19, či jiné pandemie, uhradí pojišťovna mimořádné náklady na náhradní dopravu na základě doložených podkladů a to max. do výše limitu pojistného plnění.

= Pojistné plnění je v případě náhradní dopravy omezeno cenou letenky či jízdenky v ekonomické tříde.

 

C) Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)

 • rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
 • pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta.
 • Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním dopravním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby (za předpokladu, že o nesouladu svého zdravotního stavu se zdravotními podmínkami potřebnými pro vycestování nevěděl a nemohl vědět).

 

 

CENA PŘIPOJIŠTĚNÍ "P"

Zeměpisná zóna 1 - tarif platný pro území Evropy včetně ostrovů + na území Egypta, Izraele, Maroka, Tuniska a Turecka

 • 26,- Kč/os./den

Zeměpisná zóna 2 - tarif platný pro zbytek světa vč. USA, Kanady, Mexika, Indie, Thajska a Kambodži

 • 52,- Kč/os./den

 

 

 

CESTOVNÍ KANCELÁŘ JE ŘÁDNĚ POJIŠTĚNA PROTI ÚPADKU