Simon Tourist

Nabízíme Vám kvalitní zájezdy už 34 let

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace

St. Thégonec Guimiliau

Hledání

     

Seznam zájezdů

Pro zadané parametry nebyly nalezeny žádné zájezdy.
Zkuste buď upravit parametry nebo pokračujte prohlížením zájezdů dle destinací přes odkazy vpravo.

 

St. Thégonec  Guimiliau

Putování po Bretani - návštěva několika místních vesniček - skansenů - s typickou bretaňskou architekturou a neopakovatelným kouzlem a tzv. farními ohradami. Tato typická seskupení zvaná "enclos paroissial" ("farní ohrada") byla stavěna od 15. do 18. století. Architektura a sochařská výzdoba farních ohrad představují skvělá díla bretonské renesance. K nejkrásnějším farním ohradám patří St.Thégonec a Guimiliau - které navštívíme a Sizun a Pleyben - kterými budeme projíždět.

 Guimilliau
Farní ohradu tvoří kostel se hřbitovem obehnaným kamennou zdí, kam se vchází triumfální branou. Uvnitř se nachází také kalvárie - kamenné zobrazení křížové cesty. Dále ve farní ohradě nemůže chybět kostnice, sakristie a zvonice. Farní ohrady jsou jedinečnou ukázkou bretaňského lidového sochařství a také bretaňského přístupu ke katolické víře. Byly budovány na důkaz poctivé víry v Boha a také v touze vesničanů předčít sousední ves krásou své vlastní vybudované farní ohrady.
 Pleyben

V té době měla Bretaň jenom několik městských center, ale zato mnoho vzkvétajících venkovských osad, které bohatly z námořního obchodu a výroby látek. A právě řemeslníků, kteří uměli vyrábět námořní lodi využívali radní z těchto městeček k tomu, aby jim na jejich nový kostel postavili novou krásnou vyřezávanou střechu. Vlastně postavili mohutnou loď přesných rozměrů, kterou otočili dnem vzůhu a střecha byla hotová. Nicméně některé tyto velkolepé církevní monumenty se stavěly i více než 200 let.

 Saint Thégonec

Interiéry kostelů obvykle zdobí obrazy a sošky místních světců a výjevy z jejich života. Snad jedině zde se setkáte ve výzdobě kostela i s čertem! Nádherné jsou vyřezávané příčné trámy a mobiliář. Kamenné plastiky zpodobňují biblické výjevy, které měly poučit a inspirovat návštěvníky. Kamenná díla jsou porostlá mechem a lišejníky.

 Saint Thégonec

St-Thégonnec patří k nejznámějším místům bretaňského vnitrozemí. Na mírné vyvýšenině se uprostřed obce tyčí kostel s mohutnou západní věží, zasvěcený Panně Marii a biskupovi Thégonnekovi, jednomu z místních světců, který je zde velmi silně uctíván. Před kostelem je umístěna krásná kalvárie z roku 1610. Tato farní ohrada patří k nejucelenějším v Bretani a rozhodně by neměla být během cesty do Bretaně vynechána.

 Guimilliau

Guimiliau - kostel je zasvěcen sv. Miliau, který je jakousi bretaňskou obdobou sv. Václava, ovšem na rozdíl od našeho světce je jen obtížně historicky doložitelný. Zdejší kalvárie patří k nejbohatším. Pochází z let 1581 - 1588 a zdobí ji přes 200 postav, z nichž mnohé mají na sobě oděv ze 16. století, je to jakási „bible chudých“. Najdeme také bretaňskou mravoučnou specialitku, Catell-Gollet, hříšnou Katku. Reliéf ji zobrazuje jako krasavici oděnou pouze do dlouhých vlasů, kterou šklebící se čert chytil vidlicí za krk a strká ji do pekelné tlamy.

 Catell-Gollet